Filtr treści

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Filtracja informacji zamieszczanych w Internecie

Filtr treści a użytkownik Internetu

Jak powinien działać filtr treści zmieszczanych w Internecie z punktu widzenia użytkownika ? Na ile powinien przeszkadzać w przeglądaniu pobieranych treści a na ile powinien być "niewidoczny" ?  Odpowiedź zależna jest oczywiście od tego gdzie ma być zastosowany filtr i kogo / czego ma chronić.  Czytaj dalej.....

 

Filtr treści a administrator sieci

Jak funkcjonowanie filtra powinno obciążać administratora IT środowiska dostępowego do Internetu ? Czy oprogramowanie filtrujące powinno być instalowane lokalnie, na każdej stacji w sieci czy też w jednym punkcie?  Czytaj dalej.....

 

(nie)Łatwa Filtracja

Czy implementacja mechanizmów filtracji w oprogramowaniu jest łatwa ?

Wdrożenie mechanizmów to proces długotrwały i złożony - a efekty mogą być różne 

Jak dostawcy pornografii docierają do odbiorców ? Czytaj dalej ...