Po wielu latach dyskusji i debat, rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o obligatoryjnej filtracji treści pornograficznych na poziomie operatora. Do końca 2013 roku, ISP mają wdrożyć rozwiązania filtracji, domyślnie blokujące wspomniane treści. Filtry będzie można jednak wyłączać a informacja o tym fakcie trafi mailem do klienta będącego właścicielem usługi dostepowej. Więcej w tym doniesieniu.