W Wielkiej Brytanii ważą się losy co do wyboru modelu wdrożenia filtracji treści pornograficznych.  Jak można przeczytać w tym doniesieniu  konsultacje co do metody powinny być już zakończone. Te trzy opcje to:

  1. Opt-in: powszechnie znane jako "domyślnie włączony" - użytkownicy domowi internetu będą zobligowani do kontaktu z ISP w celu włączenia treści dla dorosłych, 
  2. Active Choice: opcja najbardziej promowane przez ISP. W tym przypadku, możliwość włączenia ograniczenia dostępu do treści pornograficznych będzie oferowana Klientom jako usługa w momencie uruchamiania dostępu,
  3. Active Choice Plus: metoda w której użytkownik będzie miał możliwość do wyboru jakie treści mają być filtrowane.