Jak można przeczytać w tym artykule, laptopy powierzone uczniom są narzędziem służącym poszukiwaniu nie tylko edukacyjnych treści. Udostępnienie komputerów powinno być związane z określeniem zasad na jakich można z nich korzystać, w tym narzuceniu dopuszczalnych aktywności w sieci www.