Przeglądanie porno za pośrednictwem darmowych sieci Wi-Fi stało się jedną z przyczyn zamknięcia / ograniczenia usługi dostępowej - czytaj tutaj.