Jeśli trafiłeś na tą stronę, z pewnością masz już pewną wiedzę o dostępnym oprogramowaniu filtrującym. Zamieszczone poniżej informacje mają na celu uporządkowanie wiedzy w omawianym zakresie.

Podział filtrów treści może być dokonany z różnorakich punktów widzenia:

1) jakiego użytkownika filtr ma chronić

  - dziecko serfujące w Internecie, ucznia szkoły podstawowej, średniej, studenta,

  - pracownika w firmie,

2) w jaki sposób zaimplementowana jest usługa filtracji treści

  - lokalnie na komputerze,

  - dla całej sieci lokalnej LAN,

3) jakie technologie zaimplementowane są w filtrze na potrzeby analizy pobieranych treści

  - statyczne techniki filtracji oparte o bazy url,

  - dynamiczne techniki filtracji oparte o słownikowe metody analizy treści tekstowych,

  - dynamiczne techniki filtracji oparte o statystyczne metody analizy treści tekstowych i graficznych.

 

 

Sprawdź jak działa innowacyjny filtr pornografii - xTerminator