Zapewne wiesz, że proceder pobierania treści pornograficznych z Internetu w 70% ma miejsce w dni robocze w godzinach od 9 do 17 (badania Gartner 2004 r). Firmy badające sposób wykorzystania Internetu przez pracowników, donoszą o rozwijającym się zjawisku cyberlenistwa - szczegóły dostępne są tutajBardzo ciekawe są wyniki badań nad wykorzystaniem służbowych komputerów  - z rezultatami można zapoznać się tutaj. 

Mając na uwadze zwiększającą się dostępność Internetu szerokopasmowego w domostwach, w 2008 / 2009 roku statystyki te mogą wyglądać troszkę inaczej - naszym zdaniem proceder dalej ma miejsce, możliwe że w mniejszej skali.

Świadczyć mogą o tym wyniki badań Firmy GuardLogic dotępne na tej stronie. Zastanawiająca jest proporcja miedzy ilością odwołań do treści pornograficznych a ilością przesłanych danych. No i fakty potwierdzaj, że różne "rzeczy" można znaleźć na firmowym sprzęcie.

Jeśli udostępniasz lub zamierzasz udostępnić dostęp do Internetu w sieci firmowej zastanów się nad odpowiedzią na poniższe pytania:

Czy Twoja firma ma zdefiniowaną politykę korzystania z Internetu i personalnego surfowania w pracy?

Jakie są zasady dostępu do witryn i czy są wdrożone rozwiązania wspierające te zasady?

Czy dokonujesz okresowych „przeglądów” zachowań użytkowników w Internecie z punktu widzenia bezpieczeństwa Twojej sieci korporacyjnej?

Czy masz jakiekolwiek rozeznanie jak dużo czasu pracy spędzają Twoi pracownicy na personalnym surfowaniu i co oglądają podczas godzin pracy?

Czy informujesz pracowników o zauważonych nieprawidłowościach?

Czy w Twojej firmie Internet nie jest coraz ważniejszym narzędziem służącym zdobyciu informacji o klientach i konkurencji ?

Czy służby IT monitorują konsumpcję pasma dostępowego do Internetu  i czy miałeś problem z przepustowością?

Czy znasz zagrożenia jakie związane są z użytkowaniem Internetu?