W Polsce istnieje szereg organizacji zajmujących się problematyką ochrony dzieci przed niebezpiecznymi treściami zamieszczanymi w Internecie. Do organizacji non profit (rozumianych jako takie, które nie czerpią funduszy z racji udostępniania wspomnianych informacji)  zaliczyć należy :

Fundacja / Projekt / Program
Adres strony www
 Fundacja Dzieci Niczyje  http://www.sieciaki.pl/
 Fundacji Kidprotect.p  http://www.kidprotect.pl/
 NASK    http://www.dyzurnet.pl/
 Projekt onlinechildprotection.org  http://www.onlinechildprotection.org/
 Program Komisji Europejskiej: Safer Internet  http://www.dzieckowsieci.pl
 Projekt "Dziecko w Sieci"  http://www.saferinternet.pl
 Projekt helpline.org.pl  http://www.helpline.org.pl/
 CERT Polska (Computer Emergency Response Team)  http://www.cert.pl

Więcej o wymienionych Fundacjach / projektach przeczytać można oczywiście na stronach domowych lub w skrócie tutaj

Problematyka poruszana jest również na portalach należących do wydawców prasy -  przykładem może być poradnik umieszczony na tej stronie.

Obok stron non-profit, wiele z firm IT, posiadających rozwiązania służące ochronie "dzieci w Internecie"  lub w inny sposób powiązanych swoją działalnością z "Internetem", prowadzi na swoich stronach www poradniki poświęcone problematyce - np. Fundacja Grupy TP

W maju 2009, fundacja zmieniła nazwę na Fundację Orange. Pod jej przewodnictwem podpisane zostało w lipcu 2009 "Porozumienie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie"

Podczas poszukiwania informacji o problemie i sposobach radzenia sobie z nim można odwiedzić portale takie jak wp.pl i onet.pl. Na tych stronach, jedną z kategorii w jakiej Firmy i Organizacje Społeczne umieszczają informacje o swojej działalności związanej z bezpieczeństwem w sieci jest np. kategoria bezpieczenstwo-dzieci-internecie  - link do strony na portalu onet.pl.

Europejski portal zajmujący się problematyką Dzieci on line  - EU Kids Online 

Portale różnorakich zagranicznych organizacji promujących bezpieczne użytkowanie Internetu:

Poradnik dla rodziców dotyczący bezpieczeństwa dzieci w sieci 

strona dedykowana dla rodziców, dzieci i instytucji edukacyjnych poruszająca różnorodne problemy "współczesnego nastolatka"

bezpieczeństwo dzieci - użytkowników smartphonów 

portal nawołujący do walki z kulturą porno